Nyheter

01.01.2017 Mises ÅVC öppnar på Svinryggen

Den 01.01.2017 öppnade Mises ÅVC på Svinryggen. Infrastrukturen ägs av Svinryggen och bemanning och drift sköts av Svinryggen.

01.01.2017 Ålands Problemavfall blir Svinryggens Deponi

Den 01.01.2017 fusionerades Ålands Problemavfall Ab med moderbolaget Svinryggens Deponi Ab. I och med fusionen upphörde Ålands Problemavfall Ab.

  •  

Välkommen till Svinryggen. Vi älskar avfall.

För vem

Vi vänder oss till både företag och privatpersoner.
Avfallsdebitering sker per kg, ingen vågavgift!

 

För företag

Hos oss kan du lämna t.ex. byggavfall, skrymmande blandavfall, återvinningsbart avfall, inert deponiavfall och farligt avfall.
Vi tar emot det mesta.

Kom ihåg att fylla i avfallsdeklarationen när ni lämnar avfall till den inerta deponin.
Till exempel ren bergull, keramik, gips, asbestavfall.

 

För privatpersoner

Har du inte tillträde till Mises ÅVC så går det bra att lämna ditt avfall till oss.

Fyll i avfallsdeklaration
Väg din bil med avfall
Töm ditt avfall
Väg din bil igen

Tjänster

Mottagning av de flesta typer av avfall (ej radioaktivt och explosivt avfall) vid avfallsanläggningen på Svinryggen

Lastbilstransporter

Avfallshämtning direkt från kund

Helhetslösningar för avfallshantering

Områdeskarta

Kontakt

Om

Vi är ett kommunägt aktiebolag inom renhållningsbranschen som servar både kommuninvånare och företag.

Styrelsen utgörs för närvarande av:

Tage Eriksson, ordförande
Barbro Sundback
Agneta Mannberg-Jansson
Markus Metsola
Peter Enberg
Henrik Flöjt

Hammarlandsvägen 817, Ödanböle, 22130 Gottby / Öppet helgfria vardagar 12-16